CiT Manager

CCCS – Cash in Transit

CCCS staat voor Cobra Cash Counting Solutions: een uniek concept voor geld- en waardetransport waarbij enerzijds een kostenbesparende dienst verleend wordt aan de eindgebruiker en anderzijds het transport proces wordt geoptimaliseerd.

Bankbiljetten worden gescand en gedeponeerd in de kluis. Door nauwe samenwerking met de bank ontvangt de eindgebruiker het geld al de volgende werkdag op zijn rekening. Daarbij wordt het risico (diefstal en fraude) van de klant volledig door de geld- en waardetransporteur weggenomen.

Het geld wordt opgeslagen in een autonoom beveiligde cassette. Elke transactie wordt ontvangen door de CiT manager die de transacties autoriseert om deze door te zetten naar de bank. Het centrale systeem weet op haar beurt dat een kluis vol is en dat deze gewisseld dient te worden. De CiT Manager optimaliseert dit proces gebruikmakend van een eigen planningstool en presenteert deze gegevens middels een App op de PDA.

Het gehele veiligheidsproces, waaronder de kluis, de persoonlijke veiligheid van de geldloper en het volgen van het transport, gebruikmakend van video en GPS systemen, wordt daarbij centraal bewaakt.