ENAI op inspiratiedag Verkerk Service Systemen

inspiratiedag-vss

Donderdag 13 oktober jl. heeft Verkerk Service Systemen (VSS) haar eerste inspiratiesessie georganiseerd in het Philips museum te Eindhoven. Een middag vol interessante lezingen, discussies en gezellig netwerken voor klanten en adviseurs uit de gezondheidszorg.

Verschillende sprekers kwamen daarbij aan het woord en gaven hun visie over onderwerpen gerelateerd aan het hoofdthema: “Hoe bereid ik mijn organisatie voor op het gebruik van efficiënte zorg-domotica?”

ENAI dankt Verkerk Service Systemen voor de mogelijkheid om de samenwerking tussen beide bedrijven nader toe te lichten. Martin Wervenbos en Ruud Lohuis spraken daarbij over veiligheid van data bij de inzet van cloud diensten en hoe om te gaan met privacy. Hierna werd met de aanwezigen een interactieve discussie gehouden hoever we moeten, kunnen en willen gaan als het gaat om persoonsgegevens.

Wij kijken terug op een gelaagd evenement en danken alle bezoekers voor hun inspiratie; allen met de uitgesproken intentie om zorg en technologie dichterbij te brengen door middel van optimale samenwerking.

 

Comments are closed.