ENAI als duurzaam ondernemer

ENAIduurzaam

ENAI is zich bewust van haar verantwoordelijkheden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We proberen hier op alle fronten rekening mee te houden. Bij de samenstelling van ons productassortiment en het uitvoeren van onze activiteiten wordt, waar mogelijk aandacht besteed aan duurzaam ondernemen. Het staat voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu. Als organisatie levert het altijd voordeel op hierin een afstemming te vinden. In deze tijd van financiële onzekerheden is het belang hiervan nog vele malen groter. Immers, bij de juiste afstemming wordt voorkomen dat er onnodig geld wordt uitgegeven. ENAI heeft sinds kort ‘elektrische’ auto’s rondrijden. Hiervoor hebben we een oplaadpaal welke uiteraard ook door onze relaties gebruikt kan worden.

Comments are closed.