Alarm Communicatie

Met de toename van het bewaken en signaleren op afstand groeit ook de behoefte aan een betrouwbare verzending en ontvangst van alarmmeldingen, technische signalen en testmeldingen. ENAI heeft verschillende hoogwaardige producten voor alarmcommunicatie ontwikkeld, waaronder de ATM-280 en ATM-EZ/IP (XL) overdrager, x-Connect, de RX-8000 alarm ontvanger en het communicatie protocol e-CLIPS.

De ATM-280 overdrager is geschikt voor de doormelding over Digi-Access (X.25), echter met behulp van een uitbreidingprint eveneens voor IP. Zodoende zal de eenmalige investering zijn waarde langdurig behouden.

Met de overgang van analoge infrastructuren naar alarmering over IP vraagt de markt naar eenvoudig in te stellen IP converters en overdragers. Middels de ATM-EZ/IP (XL) bied ENAI hiervoor een oplossing. De ATM-EZ/IP is leverbaar in drie varianten waaronder een PSTN naar IP converter, een volwaardige IP overdrager en een oplossing met GPRS back-up.

Op het gebied van ontvangers beschikt ENAI onder meer over de multi-protocollaire RX-8000 alarm ontvanger. Deze vierde generatie alarm ontvanger vervangt en combineert de oudere RX-3000 en RX-5000 ontvangers. Alle gebruikelijke infrastructuren waaronder PSTN, ISDN-BRI, ISDN-PRI, GSM, X.25, IP en GPRS worden daarbij ondersteund.

Voor het afhandelen voor ander soortige, meestal complexe signalen vanuit verschillende bronnen waaronder video management, GPS tracking & tracing, gebouwmanagement, toegangscontrole etc. biedt ENAI met x-Connect de oplossing.

ENAI ontwikkelt haar alarmcommunicatieproducten zelf, onder eigen naam en op OEM-basis. Daardoor kunnen wij ook maatwerkoplossingen zeer snel realiseren.

e-CLIPS is een communicatie standaard voor het uitwisselen van berichten. e-CLIPS wordt door Particuliere AlarmCentrales gebruikt voor onderlinge communicatie, zoals verwerking van alarmopvolging, maar ook voor communicatie met mobiele surveillance bedrijven en derden. e-CLIPS is een open, XML georiënteerd protocol dat niet beperkt is tot de alarm verwerkende systemen van ENAI.